Nowe lampy w Dąbrówce Leśnej

Nowe lampy w Dąbrówce Leśnej

DĄBRÓWKA LEŚNA. Staraniem radnych z Dąbrówki Leśnej we wsi zrobiło się jaśniej. Zakończona została bowiem budowa nowego oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej. Wykonawcą inwestycji o wartości ok 100 tys. zł była firma Ragama Leszka Przybyłka z Rogoźna.

W ramach przedsięwzięcia powstała nowa linia oświetleniowa, składająca się z czternastu słupów, z energooszczędnymi oprawami LED, które w godzinach 23-5 będą świecić połową swej mocy.

W odbiorze, poza burmistrzem Tomaszem Szramą, uczestniczył sołtys wsi Dariusz Szrama, oraz radna Małgorzata Witek, którzy o owe lampy zabiegali.

Podobne artykuły