Nowa nawierzchnia między  Rożnowem a Parkowem

Nowa nawierzchnia między Rożnowem a Parkowem

POWIAT OBORNICKI. W tegorocznych planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest remont DK11 na odcinku Parkowo-Rożnowo. W związku z tym planem już zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na remont 11-kilometrowego odcinka drogi.

Termin składania ofert został wyznaczony na 27 maja. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował takie kryteria oceny ofert jak cena (60%), długość okresu rękojmi (15%), termin realizacji (8%), zastosowanie przy realizacji zadania podajników do mieszanek mineralno-bitumicznych (15%) i zatrudnienie osoby bezrobotnej (2%). Termin realizacji wyznaczono dość długi, bo do 150 dni od dnia podpisania umowy.

Obecnie trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy na remont DK11 na odcinku Ruda-Parkowo. Oba zadania będą realizowane w tym roku.

Podobne artykuły