Nowa inicjatywa w sprawie klasztorku

Nowa inicjatywa w sprawie klasztorku

OBORNIKI. Gmina wystąpiła do parafii Ewangelicko-Augsburskiej z propozycją kupna terenu wokół ruin klasztoru franciszkańskiego przy ulicy Sądowej.

Wedle słów burmistrza Tomasza Szramy: Można ten teren wykorzystać znacznie lepiej niż jest on wykorzystywany obecnie. Z całą pewnością warto to miejsce ucywilizować.

Zapewne niektórzy z czytelników pamiętają jeszcze plany poprzedniczki obecnego burmistrza, by wybudować wzdłuż rzeki coś w rodzaju promenady. Gdy projekt ten okazał się niewykonalnym, nadwarciańskie tereny zaczęły szybko podupadać, porastać chwastami i krzewami. Nie przynoszą żadnego pożytku, nie są też powodem do dumy.

Jeżeli gmina stanie się właścicielem pasa przyrzecznego terenu, pojawi się szansa na ucywilizowanie go i być może dla odmiany stanie się on dumą, a nie wstydem dla oborniczan.

Podobne artykuły