Najstarszy ogród działkowy w Rogoźnie ma już 70 lat

Najstarszy ogród działkowy w Rogoźnie ma już 70 lat

ROGOŹNO. Rodzinnym Ogrodom Działkowym im. Juliusza Słowackiego stuknęło właśnie 70 lat. Jest to najstarszy ogród działkowy w Rogoźnie, a powstał dla rodzin kolejarskich.

Prowadziło go od początku dziejów aż 11 prezesów. Obecny jest następcą prezesa Czesława Chmielewskiego, który prezesował przy ulicy Działkowej, bodajże najdłużej ze wszystkich. Obecnie prezesem ROD im. Słowackiego jest Paweł Chmielewski.

Pan Paweł zaprosił na obchody 70-lecia wszystkie osoby związane z działkami, a następnie ich wszystkich pięknie powitał. Gośćmi szczególnymi byli: poseł Krzysztof Paszyk oraz burmistrz Roman Szuberski i przewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Łukasz Zaranek. Przybyła też wiceprezes wojewódzkiego zarządu ROD Maria Wojt, która przywiozła ze sobą odznaczenia dla szczególnie zasłużonych działkowiczów.

Zanim jednak doszło do odznaczania przed licznie przybyłymi zatańczyła grupa PaMarSze.

Tu aż kusi ogłosić, że rogozińskie dziewczęta z PaMarSze brały niedawno udział w międzynarodowych zawodach zespołów mażoretkowych w Cieszynie, gdzie zajęły jedno z czołowych miejsc, zwyciężając z dziesiątkami podobnych zespołów. Warto też dodać, że wśród rogozińskich mażoretek tańczyła, a w sobotę wystąpiła w duecie, druga wicemistrz Polski Amelia Modlisz. Dziewczęta prowadzone przez Małgorzatę Lang cieszyły oczy szerokiej widowni ciekawymi układami tanecznymi, strojami, gracją i fantastyczną gibkością, za co zostały nagrodzone ogromnymi brawami.

Ryszard Dworzański przedstawił działkowiczom krótki zarys historii ich ogrodu, a jego historia sięga roku 1953. Wtedy, dzięki inicjatywie wielu pracowników PKP Rogoźno, został zawiązany komitet założycielski ogrodu działkowego. W dniu 17 lutego 1953 roku zwołano pierwsze zebranie i powołano pierwszy Zarząd Ogrodu w skład, którego wchodzili: Jan Mamet – przewodniczący, Jan Jeńczyk – zastępca przewodniczącego, Stefan Jaworski – sekretarz, Józef Jagła – skarbnik, Józef Rozmarynowicz i Zenon Cerajewski – członkowie zarządu.
28 lutego 1953 przekazano Zarządowi działkę o powierzchni 4,25 ha położoną przy ul. Dojazdowej (obecnie II Armii Wojska Polskiego) od strony południowej, od strony zachodniej przy ul. Działkowej. Stroną przekazującą było ówczesne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Leśnictwa w Obornikach, którego przedstawicielami byli Franciszek Wawrzyniak i przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Rogoźnie Jakub Piątek. Stroną przyjmującą był ww. Zarząd i przedstawiciele PKP Rogoźno.

Przekazany teren podzielono na 102 działki, których powierzchnia w większości wynosiła 350m2..

Tak w Rogoźnie powstał pierwszy pracowniczy ogród działkowy.
W latach 1953-1954, dzięki pomocy PKP, wykonano ogrodzenie całego terenu – zużyto na nie 830 mb. siatki i około 400 słupków betonowych. Zamontowano dwie furtki i bramę od ul Dojazdowej. Drugą bramę założono w 1981 roku od ul. Działkowej. W 1955 roku został postawiony budynek gospodarczy, który z czasem przekształcono w świetlicę ogrodową. W pracach przy budowie zaangażowali się działkowcy, zarząd oraz dużej pomocy udzieliła dyrekcja Odcinka Drogowego PKP w Poznaniu. Do tego też roku wykopano siedem studni i utwardzono żużlem główne drogi działkowe.

W roku 1960 zakończono budowę płyty betonowej przed świetlicą, która służyła do organizacji wielu imprez działkowych i zabaw tanecznych i służy do dnia dzisiejszego.

W pierwszych latach istnienia ogrodu działkowcy posadzili wiele drzew i krzewów, obsadzili alejki żywopłotem (ligustrem). Niestety do dzisiaj zostało ich niewiele. Każdy zarząd dbał o podnoszenie kultury upraw działkowych, co roku organizowano wystawę plonów i przeprowadzano przegląd działek. Do stałych imprez należała organizacja Dnia Kobiet, Dzień Dziecka i Dzień Działkowca.
W latach 70-tych i 80-tych na działkach zaczęły pojawiać się altanki drewniane i murowane a także tunele foliowe, małe szklarnie i dodatkowe studnie.
Do 1985 roku patronat nad działkami sprawowała PKP Rogoźno. Był to czas, który sprzyjał rozwojowi ogrodu.

Działkowicze otrzymywali pomoc finansową i materiałową od PKP Rogoźno, od Urzędu Miasta i innych zakładów pracy. W roku 1981 powstał Polski Związek Działkowców i objął opieką wszystkie ogrody.

6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych. Polski Związek Działkowców stał się inicjatorem i inspiratorem rozwoju ogrodnictwa działkowego, dzięki któremu rozpoczął się dynamiczny rozwój pracowniczych ogrodów działkowych. W roku 2005 pracownicze ogrody działkowe przekształciły się w rodzinne ogrody działkowe i 8 lipca 2005 roku weszła w życie ustawa o ROD, która obowiązuje do dziś.

W ostatnich jednak latach sytuacja finansowa ogrodu uległa zmianie, ponieważ zarządy działają na zasadach samorządności. Jedynymi środkami, jakimi dysponują zarządy, to obowiązkowe składki wnoszone przez działkowców, a te wystarczają jedynie na niezbędne naprawy i remonty istniejącej infrastruktury ogrodu.

Jednakże na wiosnę 2004 roku tamtejszy zarząd, przy pomocy finansowej Okręgowego Zarządu PZD w Pile, Urzędu i Rady Miejskiej w Rogoźnie podjął się doprowadzenia wody miejskiej do ogrodu.

W bardzo krótkim czasie, przy pomocy działkowców wykonano wykopy, położono rury i na dzień wstąpienia Polski do Unii Europejskiej popłynęła woda miejska w ogrodzie im. Juliusza Słowackiego. W 2009 roku rozpoczęto kapitalny remont świetlicy ogrodowej. Miejsce starego drewnianego magazynu zastąpiły pomieszczenia socjalne przeznaczone na kuchnię i biuro zarządu. Postawiono dwa nowe magazyny z blachy. Dziś Ogród ma pełną infrastrukturę.

Po krótkim wspomnieniu długiej listy dawnych prezesów, ich zastępców, skarbników i członków zarządu oraz komisji rewizyjnych działających na przestrzeni ostatnich 70-ciu lat, zebrani uczcili minutą ciszy tych wszystkich, którym nie było dane doczekać tak szacownego jubileuszu.
Gdy zebrani powstali, w tle odezwał się charakterystyczny sygnał przejeżdżającej lokomotywy. Choć nie było to wyreżyserowane, zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie.

Poseł Krzysztof Paszyk powiedział: Wasza pasja służy innym. Dzielicie tę pasję z innymi. Macie z ogrodów nie tylko zdrowe produkty, ale i relaks. Młodzi uczą się przy okazji, że marchewka nie rośnie w markecie. Bądźcie dumni z waszych ogrodów.

Maria Wojt z wojewódzkiego zarządu ogrodów działkowych podziękowała posłowi za wszelkie wsparcie udzielane od lat działkowiczom, za dbałość o potrzeby ROD.

Oceniając ROD Słowackiego stwierdziła, że działki się najczęściej świetnie utrzymane, choć są też pewne niedostatki. Na koniec wręczyła na ręce prezesa Pawła Chmielewskiego okolicznościowy puchar, a potem pochwaliła władze gminy za pomoc udzielaną działkowiczom.

Łukasz Zaranek przypomniał, jak to 10 lat temu prowadził wraz z Ryszardem Dworzańskim uroczystość 60-lecia ROD im. Słowackiego. Roman Szuberski wspominał jubileusz z pewną nostalgią, gdyż w 85 roku, pracując w urzędzie miejskim, zajmował się działkami rodzin kolejarzy. – Dziś mam okazję życzyć wam udanych plonów, ożywczego deszczyku (ale dopiero od jutra) oraz dalszego rozwoju – powiedział burmistrz.

Na ręce prezesa Chmielewskiego wręczył działkowiczom okolicznościowy ryngraf.

Poseł Maria Małgorzata Janyska przesłała jubilatom list z gratulacjami i słowami: Od siedmiu dekad upiększacie swe miasto i czynicie piękno. Życzę wam wszelkiego szczęścia. W podobnym tonie był też list przesłany działkowiczom przez posła Jakuba Rutnickiego. On życzył w nim dla odmiany dobrych zbiorów i spokoju.

Gratulacje złożyli też prezesi innych a zaprzyjaźnionych ogrodów rodzinnych im. Marcinkowskiego, Przemysława i Czerwony Mak.

Wreszcie odznaczono ogromną grupę działkowiczów i działaczy na rzecz ROD.
Pieczęcią kończącą część oficjalna była wspólna fotografia wyróżnionych z panem posłem.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część rozrywkową. Zapłonęły węgle pod grillami. Rozległa się muzyka, a didżej zaprosił do tańca.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Sprzedam
piętro domu

w Kowanówku
120 m2, garaż, 
budynek gospodarczy, działka, 
ogrzewanie gazowe,
osobne wejście.
tel. 501 546 289

Sprzedam działkę
Kowanowo k/Obornik
o pow. 1574 m2
woda, kanalizacja, prąd
tel. 604 437 643
tel. 607 824 436


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.