Nagrody dla sportowców z Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Klubu sportowego już w Ryczywole nie ma, za to miejscowi samorządowcy w inny sposób będą wkrótce wspierać dokonania sportowe swoich mieszkańców. 

Na ostatniej sesji rady gminy radni podjęli uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe. Zgodnie z brzmieniem uchwały o takie uhonorowanie wyczynów na niwie sportowej mogą ubiegać się zawodnicy nie posiadający licencji zawodnika, osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub będącymi członkami klubów sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Ryczywół. 

Nagrody dla sportowców będą przyznawane w formie pieniężnej przez wójta w wysokości: 1500 zł dla zawodników, którzy zajęli I-XX miejsca w konkursach międzynarodowych, 1200 zł. dla zawodników, którzy zajęli I-X miejsca w konkursach ogólnopolskich, 1000 zł. dla zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca w konkursach wojewódzkich. Dla zawodników, którzy zajęli I-III miejsca w konkursach powiatowych przyznano wyróżnienie w wysokości 800 zł. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w tym samym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość jest korzystniejsza dla zawodnika. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić klub sportowy, stowarzyszenia sportowe lub radny Rady Gminy. Wnioski należy składać na odpowiednim druku do 31 sierpnia każdego roku. Rozpatrywaniem wniosków będzie zajmowała się powołana przez wójta komisja, zaś wręczenie nagród może nastąpić podczas obchodów Dni Ryczywołu oraz innych okazjonalnych świąt lub wydarzeń sportowych. Nagrody dla nieletnich wybitnych sportowców przekazywane będą na ręce rodziców. 


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Sprzedam
piętro domu

w Kowanówku
120 m2, garaż, 
budynek gospodarczy, działka, 
ogrzewanie gazowe,
osobne wejście.
tel. 501 546 289

Sprzedam działkę
Kowanowo k/Obornik
o pow. 1574 m2
woda, kanalizacja, prąd
tel. 604 437 643
tel. 607 824 436


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.