Nadleśnictwo Oborniki otworzyło lasy, ale apeluje o ostrożność z powodu suszy

Nadleśnictwo Oborniki otworzyło lasy, ale apeluje o ostrożność z powodu suszy

ZIEMIA OBORNICKI. Nadleśnictwo Oborniki otworzyło dziś lasy. Na jego terenie znajdują się dwie dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których od początku marca, aż do ustania zagrożenia pożarowego, pełnione są całodzienne dyżury obserwacyjne.

Naziemne dyżury w wyznaczonych obrębach pełnią również pracownicy Nadleśnictwa.

W siedzibie Nadleśnictwa znajduje się również Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, którego pracownik przyjmuje zgłoszenia o pożarach, pomaga w ustaleniu ich lokalizacji, a także obserwuje las przy użyciu kamery umieszczonej na maszcie przy budynku nadleśnictwa

Zadaniem pracownika PAD-u jest również monitoring poziomu wilgotności ściółki oraz panujących warunków atmosferycznych, na podstawie których ustalany jest stopień zagrożenia pożarem lasu.

O ile po samym lesie możemy spacerować bez maseczki, to musimy jej użyć przebywając na leśnym parkingu lub miejscu postojowym.

Nadleśnictwo Oborniki apeluje: Prosimy, bądźcie odpowiedzialni po prostu, nie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy – w trosce o zdrowie własne, bliskich i innych osób, a także by odciążyć zaangażowany bezpośrednio w walkę z epidemią personel medyczny.

Podobne artykuły