Na forum

POŁAJEWO.. Ten tydzień był niezwykle pracowity dla grupy teatralnej Zgrzyt z Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie. Najpierw wtorkowe przedstawienie, a dwa dni później udział w XXIII Czarnkowskim Forum Teatrów Szkolnych – scena dziecięca. Zgrzyt był jedną z ponad dwudziestu grup teatralnych prezentujących się przed komisją w półgodzinnym programie artystycznym.

W Czarnkowie grupa zagrała Zgrzytające historyjki. Mimo braku znaczącego sukcesu w postaci nagrody, wykonawcy wrócili z Czarnkowa z satysfakcją – występ został życzliwie przyjęty przez komisję, która była pod wrażeniem liczebności połajewskiego zespołu (ponad 20 osób występujących na scenie).Należy tu dodać, że Zgrzyt w niemal niezmienionym składzie trwa już od końca zeszłego roku, a stale pojawiają się chętni, by swoimi umiejętnościami wspierać i wzbogacać dokonania artystyczne tego zgranego zespołu.

Na Forum Zgrzytowcy pojechali z własnoręcznie wymalowanym logo, które widniało również na plakietkach przyczepionych do ubrania każdego z wykonawców. Udział w Forum był, jak sami twierdzą, ciekawym doświadczeniem i pierwszą próbą pokazania tego, nad czym pracują, poza granicami gminy. Warto zapamiętać tę nazwę i widniejącą na logo zgrzytającą paszczę – mamy nadzieję, że o Zgrzycie nie raz jeszcze usłyszymy.

Podobne artykuły