Msza z biskupem w domu Romana Gierki

Msza z biskupem w domu Romana Gierki

OBORNIKI. Roman Gierka, który obchodził w tym roku setną rocznicę urodzin, otrzymał w poniedziałek, z nadania metropolity poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis.

Medal wręczył biskup Szymon Stułkowski, który odprawił mszę świętą w intencji jubilata w jego domu.

Roman Gierka jest najstarszym żyjącym żołnierzem II wojny światowej z Ziemi Obornickiej.

W mmłodości działał w wielkopolskim harcerstwie, był aktywnym drużynowym drużyny żeglarskiej. Kiedy nadeszła wojna, brał udział w ruchu oporu. Gdy została powołana Tajna Organizacja Harcerska, włączona szybko do Szarych Szeregów, Roman Gierka ps. „Marian” został jej komendantem na powiat obornicki.

Wstąpił do AK. W 1944 roku w powiecie obornickim była wielka wsypa. Tuż przed Powstaniem Warszawskim zaczęły się aresztowania. Dopomógł w tym prowokator gestapo. Gierkę aresztowano 8 sierpnia 1944 roku.

Był więźniem obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Być może ostatnim żyjącym, który przeszedł liczący 450 kilometrów „Marsz śmierci” z podobozu Hartmannsdorf do obozu koncentracyjnego Buchenwald, dokąd dotarło z tysięcy więźniów zaledwie 399 wynędzniałych ludzkich wraków – jak skrupulatnie odnotował pisarz obozowy.

Minister Obrony Narodowej mianował go w 2003 roku na stopień porucznika. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem AK, Medalem Wojska, Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.

Autor wielu opracowań historycznych dokumentujących losy mieszkańców powiatu obornickiego w XX wieku takich jak: „Harcerze powiatu obornickiego okresu lat 1918-1945”, „Zbrodnie i dyskryminacja ludności powiatu obornickiego 1939-1945”.

Podobne artykuły