Miliony dla gminy Ryczywół

Miliony dla gminy Ryczywół

GMINA RYCZYWÓŁ. W miniony wojewoda Michał Zieliński przekazał w gościnnych progach Starostwa Powiatowego samorządowcom czeki – promesy na środki finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dla gminy Ryczywół w III naborze tegoż programu została przyznana kwota aż 8,5 miliona złotych. Podczas uroczystego wręczenia promesę odebrał wójt Henryk Szrama.

Po odbiorze wyjaśnił, że środki te zostaną przeznaczone na takie inwestycje jak budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Skrzetusz, Ryczywół, Krężoły i Łopiszewo.

Zadanie to pochłonie kwotę 5 mln i według wójta może nie wystarczyć, bo zadanie jest bardzo kosztowne. Ponad 3,5 mln trafi na modernizację części osadowej w ryczywolskiej oczyszczali ścieków.

Jak powiedział Henryk Szrama: Obydwa te zadania zdecydowanie pozytywnie wpłyną na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ryczywół. Wielomilionowe dofinansowanie pozwoli na usprawnienie życia oraz funkcjonowania mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Wójt przyznał w kuluarach, że choć miliony „trafią pod ziemię” i nie będzie ich widać, pomogą przenieść gminną infrastrukturę na znacznie wyższy poziom.

Podobne artykuły