Mieszkanie wspomagane czeka na chętnych

Mieszkanie wspomagane czeka na chętnych

POWIAT OBORNICKI. Swego czasu informowaliśmy o tworzeniu przez władze powiatu obornickiego mieszkania wspomaganego, mającego powstać w ramach partnerskiej umowy ze Stowarzyszeniem „Ludzki Gest” w Obornikach.

Mieszkanie już jest, a obecnie trwa nabór wniosków chętnych osób na pobyt w owym mieszkaniu.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób niesamodzielnych z terenu całego powiatu. Zasady naboru zostały określone w regulaminie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik do uchwały zarządu powiatu.

Wniosek o przyznanie usługi pobytu w mieszkaniu wspomaganym należy kierować do pokoju 108 starostwa powiatowego w Obornikach z dopiskiem „Mieszkanie wspomagane”.

Mieszkanie takie ma na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia i być alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z pomocy opiekuna mieszkania, który będzie rozwijał i utrwalał ich umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego czy załatwiania spraw administracyjnych.

Pobyt w lokalu będzie przyznany na czas określony lub nieokreślony dla niesamodzielnych osób starszych i osób niesamodzielnych wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Jak wyjaśnia starosta Zofia Kotecka: Tego rodzaju mieszkanie stanowi szansę dla osób, które mogą mieszkać poza tradycyjną placówką opiekuńczą, lecz jednocześnie nie są na tyle samodzielne, aby żyć już na własny rachunek. W procesie usamodzielniania, który przebiegać ma w sposób łagodny, pomagać im będzie opiekun, któremu przyświeca przede wszystkim zasada pomagać, ale nie wyręczać.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne artykuły