Medal dla Urszuli Bak

Medal dla Urszuli Bak

OBORNIKI. Prezes Związku Inwalidów Wojennych, Józef Karwatka wyróżnił za pośrednictwem prezes Zofii Hanyż honorowym medalem Urszulę Bak a starosta Zofia Kotecka odczytała uzasadnienie.

Wynika z niego, że: W uznaniu zasług dla członków naszego Stowarzyszenia bohaterowie, dzięki którym żyjemy w niepodległym kraju mogą otrzymać zasłużone wsparcie szczególnie istotne w tych trudnych czasach. Jest niezmiernie ważne by pamięć o bohaterach, którzy poświęcili zdrowie w walce o niepodległość Polski. Dzięki pani pracy pamięć ta jest nie tylko podtrzymywana ale i przekazywana kolejnemu pokoleniu Polaków. Przyznany medal jest wyrazem wdzięczności za ten wieloletni wysiłek i docenienia troski o dobrostan podopiecznych naszej organizacji.

Były też słowa o wdzięczności i życzenia dalszej owocnej pracy.

Ula podziękowała za wyróżnienie prezes Zofii Hanyż dodając: Nie uważam abym robiła coś wyjątkowego, pomagam ludziom.

Podobne artykuły