Magdalena Helbik sołtysem Gołębowa

Magdalena Helbik sołtysem Gołębowa

GOŁĘBOWO. We wtorek odbyło się w Gołębowie zebranie wiejskie, podczas którego wybrano nowego sołtysa. Została nim Magdalena Helbik, która w wyborczym starciu zdobyła największą ilość głosów mieszkańców sołectwa. Wybrano również radę sołecką, w skład której wchodzą: Piotr Kaźmierczak, Jerzy Flet i Anna Kukuła. Nad poprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwał osobiście burmistrz Tomasz Szrama.

Spotkanie stało się też okazją do złożenia serdecznych podziękowań Bogumile Orłowicz, która funkcję sołtysa pełniała w Gołębowie od roku 2013. Wyrazy wdzięczności składali mieszkańcy wsi oraz burmistrz, który podkreślał nie tylko zasługi społecznej działalności byłej sołtys, lecz przede wszystkim ogromne serce i zaangażowanie, jakie wkładała ona w każde z realizowanych przedsięwzięć.

Podobne artykuły