Likwidacja Radomia i Wiardunek

RYCZYWÓŁ, RADOM, WIARDUNKI. W ubiegłym tygodniu władze samorządowe gminy Ryczywół przeprowadziły spotkanie z rodzicami uczniów szkół filialnych w Radomiu i Wiardunkach oraz przedszkola w Skrzetuszu. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Gminy Maciej Nowicki, dyrektor SP Ryczywół Witold Korbanek, dyr. Przedszkola w Ryczywole Elżbieta Matuszak radni i sołtysi.

Podczas wcześniej przeprowadzonych zebrań samorządowych wsi wójt Jerzy Gacek poinformował mieszkańców sołectw o likwidacji od 1 września 2005 roku filii placówek oświatowych. Zdaniem wójta za likwidacją przemawiają dwa ważne czynniki: demograficzny – spadek liczby uczniów oraz ekonomiczny – wysokie koszty utrzymania placówek przy małej ilości uczniów. Przyczyny te skłaniają obecne władze do zgłoszenia wniosku na najbliższej sesji Rady Gminy w Ryczywole o zamknięciu placówek filialnych.

Obecni na spotkaniu rodzice uczniów z Wiardunek, Radomia i Skrzetusza z powagą i zrozumieniem wysłuchali propozycję władz i wystąpień dyrektorów, a na postawione pytania i wątpliwości otrzymali odpowiedzi. Nikt z uczestników nie sprzeciwił się przedstawionej koncepcji. Spotkanie władz z rodzicami uczniów z tych miejscowości było kolejnym spotkaniem konsultacyjnym, jakie wójtowie przeprowadzili w ubiegłych tygodniach. Wcześniejsze toczyło się z udziałem dyrektorów reorganizowanych placówek i zainteresowanymi nauczycielami.

Podobne artykuły