Łatwiej z Obornik i Rogoźna do Poznania

Łatwiej z Obornik i Rogoźna do Poznania

OBORNIKI, ROGOŹNO. Gminy Oborniki i Rogoźno zostały członkami Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Związek to nowa organizacja samorządu terytorialnego, którą utworzyły 23 jednostki, w tym miasto Poznań, Głównym jej celem jest umożliwienie osobom bez własnego auta swobodnego przemieszczania się na terenie administrowanym przez wszystkich uczestników Związku.

Chodzi o to, aby, zgodnie ze standardami europejskimi, możliwe było dotarcie do szkół, przychodni, sklepów czy zakładów pracy bez względu na miejsce zamieszkania i dzielące nas granice jednostek administracyjnych, zwłaszcza w tych miejscach, które są oddalone od linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jest to ważne szczególnie teraz, w dobie pandemii, przy dynamicznie zmieniającej się mobilności mieszkańców Metropolii Poznań i obszarów bezpośrednio z nią graniczących.

„Wielkopolski Transport Regionalny” jest piętnastym związkiem tego typu w Polsce, a jedenastym odpowiedzialnym za organizację publicznego transportu zbiorowego. Jednak pod względem zasięgu i oddziaływania jest największym związkiem powiatowo-gminnym w Polsce. Obszar jego działania to 4.730 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje go łącznie 1.062.256 mieszkańców rozlokowanych w 546 miejscowościach. Jak na razie linie regionalnego transportu drogowego docierają do 203 miast i wsi, które stanowią 37% miejscowości położonych na terenie Związku. Nie oznacza to, że dostępność transportowa jest tak słaba.

Część gmin aglomeracji poznańskiej ma własne spółki komunalne i dominującą rolę odgrywa w nich komunikacja lokalna. Ich udział w przedsięwzięciu ma na celu stworzenie siatki szybkich połączeń (autobusy nie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach), łączących gminy zarówno z Poznaniem, jak i z sąsiadującymi miastami powiatowymi. Z kolei Dopiewo, Rogoźno i Śrem organizują własną komunikację gminną w oparciu o operatorów prywatnych. Jej zadaniem jest dowóz pasażerów do głównych punktów przesiadkowych. Z kolei Czempiń i Śmigiel, przystępując do Związku, oczekują całościowego rozwiązania potrzeb komunikacyjnych swoich mieszkańców, obejmujących przewozy szkolne, linie gminne oraz te o zasięgu powiatowym i międzypowiatowym. Podobne oczekiwania ma także gmina Stęszew.

Związek ma stać się właścicielem PKS Poznań SA, którego sto procent akcji należy obecnie do miasta Poznania. Spółka ta, jako operator transportu zbiorowego, będzie miała w przyszłości ułatwiony dostęp do pozyskania środków unijnych na odnowę taboru. – Na 7 września planujemy przekazanie PKS na rzecz Związku – potwierdził Bartosz Guss, wiceprezydent Poznania.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Obornik Tomasz Szrama, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, starosta Zofia Kotecka oraz wicestarosta Waldemar Cyranek.

Podobne artykuły