Laptopy i tablety dla obornickiego i rogozińskiego technikum

Laptopy i tablety dla obornickiego i rogozińskiego technikum

POWIAT OBORNICKI. 193 laptopy, 16 tabletów oraz oprogramowanie do nauczania zdalnego trafiło już do Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach oraz Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. Wszystko to w ramach realizowanych przez powiat obornicki projektów, których celem jest podniesienie jakości kształcenia w technikach i szkołach branżowych, poprzez zapewnienie sprzętu niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania.

Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach otrzymał 115 laptopów, 16 tabletów oraz oprogramowanie do nauki zdalnej wraz z pakietem Office.
Z kolei do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego trafiło 78 laptopów wyposażonych w programy Corel Draft, Speed TSL, symulatory CNC Siemens, tam również trafił pakiet Office.

Projekty są dofinansowane z Funduszy Europejskich. Ich łączna wartość wynosi 954 975 zł. Wartość dofinansowania to aż 811 729 zł.

Jest to kolejne dofinansowanie, które pozyskały władze powiatu obornickiego na zakup sprzętu do zdalnej nauki. Warto przypomnieć, że w maju ubiegłego roku zakupiono 36 laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

We wrześniu przybyło dodatkowo 46 laptopów, które zostały przekazane osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej w ramach projektu będącego wsparciem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Podobne artykuły