Kurkowe wybory

ROGOŹNO.. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim za zaufanie. Postaram się działać jak najlepiej i może uda nam się zachęcić młodzież, by wstąpiła w szeregi naszej organizacji – powiedział tuż po wyborze na stanowisko Starszego Bractwa Benedykt Strzelewicz. W sobotę w sali Ośrodka Kultury odbyło się bowiem Walne Zebranie Bractwa Kurkowego ROGOŻA, na którym dokonano wyboru nowych władz.

Zgodnie ze statutem głosowanie przebiegało w ten sposób, że delegaci skreślali osoby, które im nie odpowiadały. Spośród pięciu zgłoszonych kandydatów do zarządu wszyscy cieszyli się jednak uznaniem i zaufaniem swoich kolegów, gdyż uzyskali akceptację zdecydowaną większością głosów. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Kazimierz Lis poinformował po przeliczeniu głosów, że bracia dokonali wyboru władz bractwa na V kadencję. W efekcie Starszym bractwa został Benedykt Strzelewicz, natomiast sześcioosobowy zarząd tworzą: Jan Stępień – marszałek, Leon Wiese – komendant, Bogdan Andrzej Jeran – pisarz, Marek Krajniak – kasowy i Gustaw Wańkowicz – członek zarządu.

Wybrano także komisję rewizyjną w składzie Feliks Kaczmarek – przewodniczący i członkowie: Andrzej Pierwoła i Jan Strugarek. Natomiast sąd honorowy tworzą bracia: Franciszek Lange – przewodniczący oraz: Jarosław Dworakowski i Jerzy Soloch – członkowie.

Bractwo Kurkowe ROGOŻA liczy 24 członków, zarządza strzelnicą w Rogoźnie i posiada zezwolenie na prowadzenie turniejów strzeleckich z małokalibrowej palnej broni strzeleckiej. Oprócz władz statutowych i honorowych funkcje w Bractwie pełni kapelan – którym jest Ks. Wojciech Ren oraz strzelmistrz – Ryszard Marszał. Bracia widoczni są przede wszystkim podczas świąt narodowych i uroczystości kościelnych, gdzie w galowych mundurach godnie reprezentują się przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami gminy.

Jak nas poinformował pisarz Bogdan Andrzej Jeran, Bractwo Kurkowe ROGOŹA jest kontynuatorem rogozińskich tradycji bractw strzeleckich, których udokumentowane początki sięgają 1755 roku. Jest więc to niewątpliwie najstarsza organizacja pozarządowa na terenie Powiatu Obornickiego.

Oprócz władz statutowych bractwo posiada także władze honorowe w osobie króla i rycerzy. Królem zostaje ten z braci, który w dniu tradycyjnych strzelań zielonoświątkowych strzeli bliżej środka tarczy. Tak więc władze statutowe są wybierane demokratycznie, zaś władze honorowe zależą od sprawności oka i spokojnej ręki w myśl starego brackiego hasła: Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie.

Podobne artykuły