Kto przebuduje chodnik na Słonecznej?

Kto przebuduje chodnik na Słonecznej?

RYCZYWÓŁ. W związku z zagrożeniem epidemicznym otwarcie ofert na przebudowę chodnika przy ulicy Słonecznej odbyło się tym razem w programie e-sesja.
Ponieważ urząd gminy został ze zrozumiałych względów zamknięty dla interesantów, koperty z ofertami były otwierane przed kamerą.
W komisji,pod przewodnictwem sekretarz gminy Janiny Feldman, zasiadły także: Krystyna Misiurna, Olimpia Szczepańska i Anna Wenc.
W związku z ogłoszonym przetargiem wpłynęło pięć ofert. Gmina przeznaczyła na przedmiotową inwestycję 140 tysięcy złotych brutto.
Koperty były otwierane zgodnie z datą ich wpływu i tak: Firma Usługow-Handlowa Klimek z Kobylca zaproponowała za wykonanie prac 168 tysięcy brutto, W drugiej kopercie znalazła się propozycja Anny Białobrzyckiej z Gniezna opiewająca na kwotę 157 tysięcy złotych brutto.
Firma Bimex z Rogoźna zaproponowała 169 tysięcy złotych, a firma Styl Bruk z Chodzieży może przebudować chodnik za kwotę…309 tysięcy złotych brutto.
W piątej kopercie była oferta firmy Anmak z Rogoźna z propozycją 179 tysięcy złotych.
Wszyscy wykonawcy gwarantują wykonanie inwestycji w ciągu 3 miesięcy i dają gwarancje na 60 miesięcy.
Oferty zostaną przeanalizowane i choć żadna z ofert nie zmieściła się w przeznaczonej na chodnik kwocie zapisanej w budżecie gminy, wójt może ogłosić kolejny przetarg albo przesunąć środki z innych wydatków i wówczas wybrać najniższą z oferowanych kwot.
Jeżeli stanie się właśnie tak, to chodnik przebuduje firma Anna pani Anny Białobrzyckiej z Gniezna, która zaoferowała wykonanie wszystkich prac za 157 tysięcy, czyli o połowę taniej niż proponowała firma z Chodzieży.

Podobne artykuły