Kanalizacja Lipy

LIPA. W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej obszar Lipa Nowa, Lipa Azja oraz Lipa Bagna, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego proponuje składanie wniosków o wydanie warunków technicznych na przyłącza kanalizacyjne. Wnioski dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o.

Podobne artykuły