Jest już znany przyszły przebieg S11 przez gminę Rogoźno

Jest już znany przyszły przebieg S11 przez gminę Rogoźno

GMINA ROGOŹNO. Krótko przed świętami wielkanocnymi odbyło się spotkanie przedstawicieli Wielkopolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z samorządowcami gminy Rogoźno.
Celem spotkania było przedstawienie przebiegu drogi S11 przez teren gminy z wyszczególnieniem ewentualnych kolizji.

Przybyli wszyscy zainteresowani, choć może jednak nie wszyscy. Swoje zainteresowanie spotkaniem bardzo wyraźnie zaznaczył radny Henryk Janus, prosząc o powiadomienie go o terminie.

Gdy ten nadszedł, radnego nie było.

Burmistrz Roman Szuberski i jego zastępca Marek Jagoda dzwonili, wysłali do niego po trzy SMS-y każdy i nic. Przestali go przywoływać dopiero wtedy, gdy uświadomili sobie, że dzień wcześniej Henryk Janus miał urodziny i może być zmęczony.

Tak więc prawie wszyscy zainteresowani usłyszeli dane techniczne nowej drogi ekspresowej. Jej ostateczny przebieg został podyktowany szukaniem przez inwestora oszczędności.

Droga przebiegnie torem najkrótszym, przez Gościejewo, przed działki i dom jednego z radnych, a wszystko dla 200 milionowej oszczędności. Kolizji będzie więcej, a wśród nich trzeba wymienić jej najdłuższy prosty odcinek kolidujący z licznymi korytarzami ekologicznymi, gdzie trzeba było zaprojektować największą ilość przejść dla dużych zwierząt.

Kolejnym miejscem drażliwym jest przebieg trasy w rejonie zabytkowych kurhanów, dla których Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków prowadzi procedurę wpisu do rejestru zabytków.

Jest też kolizja z terenem dawnego cmentarza ewangelickiego w Garbatce. Ekspresówka przejdzie przez fermę drobiu, bardzo długi odcinek przebiegnie przez obszar „Natura 2000”, w tym szczególny Obszar Specjalnej Ochrony Puszcza Notecka.

Wreszcie przebiegnie także przez działkę i budynek mieszkalny jednego z samorządowców. Budynek z adresem Gościejewo 160 został niedawno wybudowany, a już zapadła decyzja o jego wyburzeniu.

Podczas prezentacji przebiegu drogi ekspresowej zabrakło jeszcze jednej ważnej, a może i najważniejszej informacji, a mianowicie – kiedy ruszą pracę? Termin przybliżony to czas pomiędzy latami 2023–25, o ile będzie finansowanie. To ostatnie zdanie jest tu najważniejsze.

Podobne artykuły