Jest już podpisana umowa na remont ulicy Topolowej

Jest już podpisana umowa na remont ulicy Topolowej

ROGOŹNO. Mieszkańcy ulicy Topolowej w Rogoźnie niebawem będą poruszać się po długo oczekiwanej drodze asfaltowej. 5 sierpnia burmistrz Rogoźna, w towarzystwie zastępcy skarbnika Izabeli Kaniewskiej oraz radnego z tego okręgu Romana Kinacha, podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, właścicielem firmy Bimex.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączna wartość inwestycji to 927 420 zł.

Droga będzie miała łączną długość 432 metrów. Zostaną wykonane takie prace, jak: jezdnia z betonowej kostki brukowej typu EKO, tworząca nawierzchnię przepuszczalną, wykonanie nawierzchni najazdowej na poszerzonych skrzyżowaniach, wykonanie nawierzchni chodnika, wykonanie nawierzchni dojść do posesji wraz z wykonaniem zjazdów indywidualnych, a także wykonanie kanału technologicznego, wykonanie odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na powiązaniu z ul. Lipową.

Na liście prac kanalizacyjnych jest wykonanie nowej kanalizacji deszczowa z rur PVC litych, klasy S, SN8 o średnicy 250 mm, włączonej do istniejącego kanału deszczowego o podobnej średnicy poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną oraz wykonanie studni kanalizacyjnych prefabrykowanych z kręgów żelbetowych o średnicy 1,0 m, jak i wykonanie wpustów ulicznych prefabrykowanych wraz z osadnikiem.

Ulica Topolowa stanie się jedną z nowocześniejszych i bardzo trwałą. Podobną rekonstrukcję przejdzie ulica Słoneczna, o czym piszemy w innym miejscu.

Podobne artykuły