Jest już budynek przychodni w Popówku

Jest już budynek przychodni w Popówku

POPÓWKO. Niedawno informowaliśmy o decyzji rady miejskiej o odkupieniu od Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach budynku po filii w Popówku.

W siedzibie oddziału Banku, odbyła się licytacja sprzedaży tego pięćdziesięcioparometrowego budynku.

Do przetargu stanął zainteresowany kupnem burmistrz Obornik, w którego imieniu wystąpił sekretarz gminy Krzysztof Nowacki. Zaproponował kwotę 252.500 zł, by wylicytować budynek wraz z działką. Była to dla sprzedającego poważna oferta przesądzająca o sprzedaży.

Aktualnie prowadzona jest procedura związana z przygotowaniem protokołów zdawczo-odbiorczych oraz aktu notarialnego.
Tomasz Szrama chce przeznaczyć nową nieruchomość na siedzibę przyszłej przychodni lekarza rodzinnego.

Gmina Oborniki, już jako właściciel, przystąpi w najbliższym czasie do prac projektowo-budowalnych związanych z dostosowaniem budynku pod usługi medyczne.

Jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców Popówka i okolicznych miejscowości, którzy na „swoją” przychodnię czekają już od dawna.

Podobne artykuły