Jednak oficjalnie jest absolutorium

OBORNIKI. 24 maja na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Obornik wpłynęło pismo podpisane przez przewodniczącego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Mieczysława Klupczyńskiego którego ostatnie akapit brzmi następująco: Wzywam do przedłożenia uchwały Rady Miejskiej Oborniki podjętej w wyniku głosowania wniosku Komisji Rewizyjnej. Wyjaśniam, że w związku z głosowaniem wniosku Komisji Rada podjęła uchwałę w sprawie absolutorium. Stąd też dalsze głosowania w sprawie absolutorium niezależnie od wyniku są bezprzedmiotowe.

Pismo ostatecznie wyjaśniło sprawę absolutorium burmistrz Anny Rydzewskiej. Nie powinno to być dla nikogo zaskoczeniem, bowiem taką wiedzę mieli z pewnością wszyscy znający się na procedurach samorządowych a nasza Gazeta ogłosiła ją zaraz po sesji na swoich łamach. Część radnych była innego zdania i wprowadziła w błąd inne tytuły prasowe, które fałszywie napisały, że Rydzewska absolutorium nie uzyskała.

Przy okazji pismo z Kolegium RIO dało jasno do zrozumienia panu przewodniczącemu Ciszakowi, że plan sesji absulutoryjnej ułożył nieco bez sensu, proponując niepotrzebnie dwa głosowania w jednej i tej samej sprawie.

Podobne artykuły