Ja żyć bezpiecznie i zdrowo – w Wiardunkach

WIARDUNKI. Wszystkich serdecznie Wiardunki witają i do zabawy zapraszają. Dzisiaj powiemy wam to i owo jak żyć bezpiecznie i zdrowo! Takim okrzykiem sześciolatki z oddziału przedszkolnego we Wiardunkach powitały uczestników gminnego konkursu wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie.

29 kwietnia w szkole filialnej we Wiardunkach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie. Wzięły w nim udział przedszkola z Ryczywołu, Skrzetusza i Wiardunek. Placówki w konkursie reprezentowały czteroosobowe drużyny. Zespół z Ryczywołu tworzyli: Patrycja Górna, Karolina Dachtera, Radosław Krzesiński i Marek Kołodziejczak wraz z wychowawcą panią Cecylią Sawińską. W skład drużyny ze Skrzetusza wchodzili: Katarzyna Gumna, Weronika Kalupa. Dominika Dymek, Dominik Przymusiński oraz wychowawca pani Wanda Wolniewicz. Oddział przedszkolny w Wiardunkach reprezentowali: Wiktoria Jasińska, Krzysztof Polzin, Alex Stróżewski, Jeremiasz Szczecina. Ich wychowawcą jest pani Monika Szczecina. Pani Monika poprowadziła piątkowy konkurs, a także była jego organizatorem. Przygotowała tego dnia dla przedszkolaków wiele atrakcji i niespodzianek. Były bardzo ciekawe i jednocześnie pouczające konkurencje. Wiele emocji wzbudziła wśród dzieci zabawa, podczas której z zamkniętymi oczami, przy pomocy zmysłu dotyku i węchu odgadywały nazwy owoców i warzyw. Przedszkolaki doskonale wiedziały, jak ważnym są one (zawierającym wiele witamin) elementem naszego pożywienia. Sporo radości dostarczyła także konkurencja ubijania piany na czas. Poza tym drużyny rozwiązywały krzyżówki, w których musiały wykazać się umiejętnością pisania oraz dodawania i odejmowania. Wszyscy poradzili sobie znakomicie podając prawidłowe hasło – witaminy.

Zmagania przedszkolaków obserwowała i oceniała specjalna komisja. Zasiadali w niej: wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Ryczywole Krystyna Sytek, pielęgniarka środowiskowo – szkolna Magdalena Marciniak, sierżant sztabowy Andrzej Janeczek oraz gminny prezes Straży Pożarnej – Bronisław Godawa. W konkursie przegranych nie było.

Decyzją komisji wszystkie drużyny zajęły pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i zasłużone oklaski. Poza tym troje dzieci zostało przez pana Bronisława Godawę wyróżnionych dodatkowo za aktywny udział. I tak z drużyny w Ryczywole nagrodę taką otrzymała Karolina Dachtera, ze Skrzetusza Dominika Dymek, a z Wiardunek Jeremiasz Szczecina.

Zapewnienie dzieciom zdrowia i bezpieczeństwa to jedno z głównych zadań, przed którymi stoją dziś placówki przedszkolne. Fala przestępstw, która nasila się w naszym kraju, zmusza do zastanowienia, jak przeciwdziałać złu. Dzieci w wieku przedszkolnym powinny być coraz bardziej wyposażone w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność radzenia sobie z nimi. Małe dzieci posiadają jeszcze niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób technik radzenia sobie z różnego rodzaju problemami. Stawia to je w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Niezwykle więc istotne jest, aby tego typu konkursy dla przedszkolaków odbywały się jak najczęściej.

Podobne artykuły