Izolatorium dla chorych na koronawirusa w Kowanówku

Izolatorium dla chorych na koronawirusa w Kowanówku

POWIAT OBORNICKI. Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego. poinformował, że wydano decyzję o powstaniu izolatorium dla chorych na koronawirusa w szpitalu w Kowanówku.

Nie podano daty uruchomienia izolatorium. Trwają prace przygotowawcze. Najprawdopodobniej Kowanówko przyjmie pierwszych chorych na covid w trzeciej dekadzie listopada.

W izolatorium będą przebywali chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby – przede wszystkim z powiatu obornickiego, powiatów sąsiednich i Poznania.

W budynkach szpitala w Kowanówku zostaną wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych. Szpital zapewni opiekę medyczną,. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski mi. Józefa Strusia w Poznaniu zapewni obsłudze izolatorium środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ.

Wszystkie dostępne pokoje będą wyposażone w węzeł sanitarny. Stan zdrowia pacjentów będzie nadzorował personel pielęgniarski .

Podobne artykuły