Ilu nas jest i w jakim wieku?

Ilu nas jest i w jakim wieku?

POWIAT OBORNICKI. Wedle danych zebranych przez sekretarza powiatu Piotra Sitka od urzędów poszczególnych gmin, w 2020 roku na terenie powiatu zamieszkiwało 57.929 mieszkańców. W roku 2021 było ich 56.613 osób. Oznacza to o ponad 1300 osób mniej niż w roku poprzednim.

Liczba urodzeń i zgonów niewiele się w tym czasie zmieniła, więc powodem mogła być, wedle oceny pana Piotra, emigracja mieszkańców powiatu do większych ośrodków, prawdopodobnie do Poznania, lub poza granice kraju.

W gminie Oborniki zamieszkuje obecnie 32.390 osób, w gminie Rogoźno 17.180 osób, a w gminie Ryczywół 7.043 osoby.

Warto wiedzieć, że w gminie Oborniki kobiety są w zdecydowanej przewadze, bo mieszka ich 51,40% populacji, w gminie Rogoźno przewaga kobiet jest już nieznaczna, bo jest ich 50,96%, a w gminie Ryczywół panuje niemal równowaga, bo kobiet jest 50,2%.

Wiekowo w gminie Oborniki osób do 18 roku życia jest 22% w wieku produkcyjnym od lat19 i powyżej do lat 60 jest 54% i zaledwie 24% osób starszych.

W gminie Rogoźno odpowiednio jest 22% osób do 18 roku życia, w przedziale 19- 60 lat jest ich 59,17 %, a seniorów 18,5%.

W gminie Ryczywół osób w wieku od 0-18 lat jest 21,5%; w wieku 19-60 lat jest 61,39% i starszych niż lat 60 jest 17,54%.

Wynika z tego niezbicie, że gmina Ryczywół jest gminą z najmłodszym społeczeństwem.

W powiecie co roku rodzi się podobna ilość dzieci i tak w roku 2020 było to 589 urodzeń, a w roku 2021 urodziło się 570 dzieci, jedynie trochę mniej. Inaczej przedstawiają się liczby zgonów, bo w roku 2020 zmarło 627 osób, a rok później osób 715. To jest sygnałem, że społeczeństwo powiatu najwyraźniej się starzeje.

Podobne artykuły