Holendrzy w Maniewie

MANIEWO.. Następnego dnia po Wielkanocy wieś Maniewo odwiedziła 19- osobowa grupa Holendrów z Emmen, zrzeszonych i zaangażowanych w pracy na rzecz Fundacji Stichting – Help de Polen – (Pomoc dla Polski). Miłych gości przy świetle zachodzącego wiosennego słońca chlebem i solą powitali Maniewiacy 

Wśród zaproszonych  nie zabrakło  rodziny May, która w grudniu przywiozła dary dla Stowarzyszenia Przyjaciel i małżeństwa Krystine Tchibe i Menno Vos, które w czerwcu 2003 roku przywiozło 20- tonowym samochodem dary dla Maniewa i okolic.

Spotkanie odbyło się w sali miejscowego Domu Katolickiego a jego ozdobą apetycznie  przygotowany bufet  z potrawami regionalnymi z Ziemi Radzimsko- Maniewskiej w tym słynny  już chleb i szmalec oraz kiszone tradycyjnie ogórki z Maniewa. Czas umilały występy zespołu The Best oraz  Macieja Markiewicza i Krzysztofa Warguły.

Barierę języka niderlandzkiego niwelowała obecność tłumaczy – Marleny Stróżyńskiej i. Adama Malińskiego 

Prezes Fundacji Aly Sanders- Moes poinformowała poprzez nich starostę Żuromskiego o historii i działalności fundacji, która powstała w Emmen  w roku 1981. W  mieście tym  są bogate tradycje więzów z Polską, przypieczętowane krwią żołnierzy polskich 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.

W podziękowaniu za zaangażowanie na rzecz pomocy na  społeczeństwa powiatu obornickiego Starosta wręczył

pamiątki promujące region, wyrażając nadzieję na dalszą kontynuację współpracy. Holenderscy goście czuli się znakomicie, tańcząc i śpiewając wraz z gospodarzami.

Na koniec wizyty z inicjatywy księdza proboszcza Bolesława  Kapuscinskiego  w kościele P.W. Św. Mikołaja w Maniewie odprawiono Mszę Świętą  za pomyślny powrót do w Holandii.

Podobne artykuły