Grażyna Foedke gościem ryczywolskich radnych

Grażyna Foedke gościem ryczywolskich radnych

RYCZYWÓŁ, POWIDZ. Liderzy programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” spotkali się na wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielopolskiego, odwiedzając znajdującą się w powiecie słupeckim gminę Powidz.

Grażyna Foedke, jako lider wsi Ludomy, miała okazję wymienić doświadczenia oraz zobaczyć dobre praktyki, zrealizowane zadania oraz inwestycje w ramach wsparcia projektów z Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Swymi wrażeniami oraz doświadczeniami podzieliła się z władzami gminy i radą gminy podczas ostatniej sesji. Pani Grażyna jest przykładem czynnej liderki, która ma ogromną energię w tworzeniu stref pozwalających na poprawę życia mieszkańcom wsi. Takim miejscem jest projekt tworzenia parku sensorycznego na terenie dawnych ogrodów dworskich w Ludomach.

Kompleks ogrodów zostanie tak zaprojektowany, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż zwykle. Ogród zmysłów może być podzielony na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową.

Dzieci z ludomskiej szkoły będą mogły zauważyć to, co niejednokrotnie mijały, nie zauważając.

Jej wystąpienie zbiegło się z wizytą innej liderki, prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, Małgorzaty Najdek. Pani prezes przedstawiła w ogromnym skrócie ostatnie aktywności LGD, która wspiera i współfinansuje także takie projekty jak ludomski park sensoryczny. LGD wsparło to dzieło kwotą 15 tysięcy, a Grażyna Foedke i radna Monika Olech zaprosiły zebranych do parku, gdy będzie gotowy, podkreślając, że tworzą takie obiekty, by przybywali do nich mieszkańcy gminy i nie tylko gminy, bo to dla nich one powstają.

Podobne artykuły