Goście w czasie żałoby

GMINA OBORNIKI.. W dniach żałoby po śmierci Ojca Świętego w Zespole Szkól w Objezierzu przebywało 12 uczniów i trzech nauczycieli z Sours: Annick Lhermitte,  Alain Devailly i Alain Pinsar. Towarzyszyło im   pięciu uczniów i jeden opiekun z Luchow: Joachim Trumpf. Z powodu smutku narodowego jaki szczególnie głęboko przeżywało społeczeństwo w Polsce odwołano zaplanowaną wcześniej międzynarodową dyskotekę i  Wieczór Europejski. Goście przyjęli to ze  zrozumieniem. Także  i na przybyszów  znad Jeetzel i Loary oddziaływała niezwykła atmosfera wyjątkowego czasu, jaki przeżywało społeczeństwo polskie. W miniony poniedziałek goście uczestniczyli w uroczystym apelu ku pamięci papieża. Zostali zaproszeni przez starostę na spotkanie do sali sesyjnej Starostwa, gdzie mogli uzyskać informacje o powiecie obornickim. Niezwykłym widokiem dla gości z Francji i Niemiec, była liczna grupa młodzieży wychodząca z kościoła Sw. Józefa po zakończeniu uroczystej Mszy Sw. dla  obornickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Podobne artykuły