Gorzka przyjaźń gminy z powiatem

Gorzka przyjaźń gminy z powiatem

RYCZYWÓŁ, POWIAT OBORNICKI. Podczas ostatniej sesji rady powiatu obornickiego wójt Ryczywołu Henryk Szrama podziękował za dobrą współpracę z władzami powiatu słowami: Wysoko oceniam współpracę ze starostwem powiatowym i podległymi mu jednostkami.

Jednak już w następnym zdaniu zarzucił chwalonym, że ci: Nie zawsze wiedzą, jak się żyje w odległej małej gminie. Zauważył, że: Ryczywolanie korzystają z wielu szpitali, lecz o wsparcie finansowe proszą tylko Oborniki. Ostrzegł, że: Poprzez 500 plus rodziny z Ryczywołu mają szanse na wybór szkół ponadpodstawowych, często w Poznaniu. Szkoły ponadpodstawowe z powiatu muszą się bardziej starać o ich pozyskanie.

Henryk Szrama zganił brak inwestycji na ryczywolskich drogach: Martwi nas to, że w gminie Ryczywół nic od dwóch lat nie powstaje. Chcielibyśmy przyspieszyć te działania. Dwa lata kadencji i nic? Macie dokumentacje, ale nic z tego nie wynika. Na naszych drogach w centrum Ryczywołu droga już się rozpada, a na wielu innych drogach nie można się już minąć.

Starosta Waldemar Cyranek uspakajał wójta i tłumaczył: Słowa wójta słyszy wielu i zastanawia się. Szkolnictwo wiadomo, mniejsze ośrodki mają mniejsze szanse.

Przypomniał o dwóch projektach w dwóch szkołach w Obornikach i Rogoźnie, podwyższających kompetencje nauczycieli, by tą drogą podnieść też jakość nauczania.

– Drogi nie od dziś są piętą achillesową – stwierdził starosta i obiecał rychłe rozpoczęcie prac na moście. Z powodów technicznych potrwają one do marca roku przeszłego.

Przypomniał też wójtowi drogę do Piotrowa, na przebudowę której powstał już projekt. Zasłonił się długimi procedurami. Pocieszył obietnicą premiera Morawieckiego, że ten da na drogi więcej pieniędzy.

Nie mniej żalu było w głosie radnej z Ryczywołu Anny Nowickiej. – Nie chcę przepraszać za to, że powiat nie złożył wniosku o dofinansowanie na przebudowę drogi Gorzewo Ryczywół, bo jest pandemia.

Wójt rozumiał, co mówią, ale stwierdził, że nie ma się z czego cieszyć, bo pandemia ruchu pojazdów nie hamuje, pojazdy nadal jeżdżą.

Waldemar Cyranek dodał, że: Związek Powiatów i Gmin Polskich wysłał do premiera prośbę, by ten przedłużył czas na składanie wniosków o wsparcie finansowe dróg, bo wiele powiatów nie zdążyło z wnioskami. Termin był do 10 sierpnia. Ten go jednak nie przedłużył.

Na koniec stwierdził: Inne powiaty zazdroszczą nam tak dobrej współpracy powiatu z gminami.

Nie przekonało to jednak wójta Henryka Szramę, który przyznał: Nie jest to proste.

Aby ktoś nie pomyślał sobie czasem, że wójt Henryk Szrama to ponurak i krytykant, trzeba przypomnieć, że jego poprzedniczka podczas podobnej sesji na temat współpracy powiedziała wprost, że jej nie ma, a gmina jest pomijana w decyzjach inwestycyjnych. Ale wtedy właśnie gmina Ryczywół uzyskała od powiatu najwięcej w swojej historii.

Truizmem byłoby tu przypominać, że do każdego tanga trzeba dwojga. Gmina Ryczywół ma w radzie powiatu swych przedstawicieli. Jeżeli żadne z nich tego drugiego nie zaprosiło do wspólnego tanga, to tanga nie ma, tak jak nie ma powiatowo-gminnej współpracy.

Podobne artykuły