Gmina zaoszczędzi na śmieciach

Gmina zaoszczędzi na śmieciach

GMINA OBORNIKI. Nie ma już przy świetlicach wiejskich koszy na śmieci i nie będzie ich aż do wiosny. – Świetlice przez całą zimę nie prowadzą z kilku powodów żadnej działalności, to i nie produkują śmieci. W tej sytuacji nie ma sensu płacić GOAP-owi za nic, więc zabraliśmy kosze. Dzięki temu zaoszczędzimy kilka tysięcy złotych, które będzie można wydać z pewnością lepiej – powiedział wiceburmistrz Piotr Woszczyk.

Tu warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2021 roku uległ zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne. Nieruchomości te, z pewnymi wyjątkami, zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji, a także wiejskich świetlic) przestaje obowiązywać z mocy prawa.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane co oznacza, że nie będą pobierane też opłaty. Tyle przepisy, choć sytuacja tych, którzy posesji czy obiektów nie użytkują wciąż nie jest jasna.

Choć obiekty stoją puste i nie powstają tam żadne śmieci, trzeba mieć podpisaną umowę z firmą wywożącą i nikt tak do końca nie wie po co, bo chyba tylko po to aby płacić za niewykonane usługi?

Podobne artykuły