Rogoźno pomaga mieszkańcom w potrzebie: sytuacja nie jest zła, ale może się pogorszyć

Rogoźno pomaga mieszkańcom w potrzebie: sytuacja nie jest zła, ale może się pogorszyć

ROGOŹNO. Burmistrz Roman Szuberski poinformował, że w gminie Rogoźno ponad 50 znajduje się w kwarantannie domowej. Gmina udziela pomocy w zakupie żywności oraz środków higienicznych 18 osobom spośród objętych kwarantanną.

Zdaniem burmistrza, sytuacja epidemiologiczna w gminie nie jest zła, ale w każdej chwili może się pogorszyć. Jest on w stałym kontakcie z obornickim sanepidem.

Rogoźno wydaje codzienne obiady dla ponad 60 osób potrzebujących, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trybie przyspieszonym przyznawana jest pomoc w nagłych przypadkach – poprzez udzielanie zasiłków celowych. Instytucje gminne podejmują interwencje pomocowe wobec osób w potrzebie, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Prośby o pomoc można zgłaszać także telefonicznie lub mailowo.

Rodzice dzieci, które korzystały z obiadów w szkole, otrzymają równoważnik pieniężny. Zostanie on wypłacany pod koniec kwietnia. Gmina wystąpiła do rządu o pieniądze na zakup komputerów dla dzieci, które ich w domu nie mają.

Burmistrz uruchomił rezerwę celową w kwocie 40 tys. zł i przeznaczył ją na zarządzanie kryzysowe. Dotychczas wydano z niej 25 tys. zł na środki higieniczne i ochrony osobistej (przyłbice, maseczki). Pomoc sprzętową w pierwszej kolejności otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podobne artykuły