Gmina Oborniki obniża podatki i opłaty dla przedsiębiorców

Gmina Oborniki obniża podatki i opłaty dla przedsiębiorców

GMINA OBORNIKI. Władze Obornik zdecydowały się na odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia lokalnych podatków i opłat dla przedsiębiorców.

Lokalny przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenie terminu płatności należności bieżącej lub zaległości na okres maksymalnie  do 30 czerwca 2021 roku; rozłożenie na raty należności bieżącej lub zaległości, określając liczbę i wysokość rat do 30 czerwca 2021 roku; umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę; z tytułu podatków w ramach pomocy de minimis.

Podobne artykuły