Fyrtel Rzemieślniczy nagrodzony w ogólnopolskim plebiscycie Perły Samorządu

Fyrtel Rzemieślniczy nagrodzony w ogólnopolskim plebiscycie Perły Samorządu

GDYNIA, OBORNIKI. W środę odbył się w Gdyni kongres zatytułowany „Perły Samorządu” realizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Podczas kongresowej gali wręczono wyróżnienia dla najlepszych gmin w rankingu „Perły Samorządu 2022”. Z wielką przyjemnością informujemy, że gmina Oborniki otrzymała w tym prestiżowym plebiscycie samorządowym nagrodę w kategorii Edukacja. Eksperci zasiadający w jury docenili obornicki Fytrtel Rzemieślniczy. Nagrodę w Gdyni odebrał kierownik Biura Promocji i Sportu Krzysztof Sroka.

Program Promocji i Wsparcia Rzemiosła „Fyrtel Rzemieślniczy” powstał w 2021 roku, z inicjatywy burmistrza Oborniki Tomasza Szramy, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zawodach rzemieślniczych. Podstawowym celem projektu jest kreowanie nauki zawodu w szkolnictwie zawodowym, które daje możliwość budowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz umiejętne połączenie potrzeb rynku gospodarczego ze szkolnictwem zawodowym.

Projekt stawia nacisk na upowszechnienie form współpracy pomiędzy rzemieślnikami i przedsiębiorcami z terenu gminy Oborniki, a instytucjami oświatowymi, realizującymi zadania związane z szkolnictwem zawodowym.

W ramach obornickiego Fyrtla Rzemieślniczego realizowana jest prezentacja oferty obornickich rzemieślników i firm, kształcących przyszłych czeladników, promocja zawodów i działań Cechu Rzemiosł Różnych. W ramach kampanii promującej rzemiosło jako dobrą podstawę rozpoczęcia własnej ścieżki kariery zawodowej powstaje cykl filmów, zamieszczanych w Obornickim Mixie Informacyjnym, gdzie prezentowani są rzemieślnicy i zakłady prowadzące szkolenia zawodowe.

Ponadto gmina pozostaje w stałej współpracy ze starostwem powiatowym w Obornikach, dotyczącej możliwości poszerzania oferty kształcenia zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem Cechu Rzemiosł Różnych.

Podobne artykuły