Europejska kanalizacja

RYCZYWÓŁ.. 11 marca gmina Ryczywół zawarła umowę z Zakładem Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych w Złotowie na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Ryczywole. Plac budowy został przekazany wykonawcy tego samego dnia. W minionym tygodniu wykonawca zwiózł na teren budowy część materiałów i sprzęt.

Skanalizowane zostaną ulice: Kolejowa, Świerczewskiego, Kościuszki, Marcinkowskiego, 6 Stycznia, Plac 1 Maja i Słowackiego. Ogółem zostanie założonych 2305,50 metrów rurociągu PCV o średnicy 200 milimetrów i 134 przykanaliki z PCV o długości 719 metrów.

Całkowity koszt inwestycji w ramach wydatków kwalifikowanych wynosić będzie 709 tysięcy 522 złote i 96 groszy z czego 85% tej kwoty będzie stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i rozwoju lokalnego. Ogółem wysokość dofinansowania będzie wynosiła 603 094,51 zł, z czego 75% środków pochodzić będzie z środków Funduszu, a 70 952,30 PLN (10%) z budżetu państwa.

Wkład gminy Ryczywół będzie wynosił zaledwie 15% czyli 106 428,45 PLN. Termin zakończenia realizacji projektu planowany był na koniec maja, lecz wójt Jerzy Gacek będzie starał się o przedłużenie tego okresu.

Podobne artykuły