Dzieci klas I-III wrócą do obornickich szkół

Dzieci klas I-III wrócą do obornickich szkół

GMINA OBORNIKI. Od poniedziałku 25 maja dzieci klas I-III będą mogły wrócić do szkół. Taką, trafną decyzję podjął burmistrz Obornik.

Uczniowie klas I-III będą mogły brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w budynku szkoły podstawowej. Będą to zajęcia – nie lekcje.

W klasie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach będzie można zwiększyć liczbę dzieci – do 14.

Żaden uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły, gdy będzie wykazywał objawy choroby, mogących wskazywać na chorobę zakaźną

W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą są ci sami nauczyciele. Jedna grupa uczniów będzie przebywała w wyznaczonej, w miarę możliwości stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie będzie mogła być mniejsza niż cztery metry kwadratowe na osobę W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić minimum 1,5 metra. Jeden uczeń będzie siedział przy jednej ławce.

Szkoły będą też organizować zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy będą wynikać z potrzeb zgłaszanych przez rodziców.

Rodzice będą mogli wchodzić do szkoły z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie dwóch metrów od kolejnego rodzica, z osłoną ust i nosa oraz rękawiczkami jednorazowymi.

Podobne artykuły