Dyskusje nad funduszem sołeckim

RYCZYWÓŁ. Radni gminni, po zasięgnięciu opinii sołtysów, postanowili podjąć uchwałę w sprawie wyodrębnienia środków w budżecie gminy na utworzenie funduszu sołeckiego. Ustawa gwarantuje środki w budżecie gminy dla każdego z sołectw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczane będą na realizację zadań własnych służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi. 

Nie wszyscy sołtysi byli za utworzeniem funduszów sołeckich w swoich wsiach. Istnienie takiego funduszu wiążę się z dodatkowymi obowiązkami związanymi chociażby z rozliczeniem się z otrzymanych pieniędzy, pisaniem wniosków do wójta o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu, choć pieniędzy na każde sołectwo nie będzie więcej niż dotychczas. W zasadzie zmieni się tylko sposób wydatkowania i rozliczania publicznych pieniędzy, co niektórzy sołtysi odbierają jako utrudnienie. 

Fundusze powstaną. Jak regulowane ustawą rozwiązanie finansowania sołectw będzie funkcjonować, okaże się w najbliższych latach. 


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Szczenięta 
owczarka niemieckiego
Informacje pod numerem telefonu
509 400 305

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m,
pełne media, 
ul. Owocowa Oborniki
tel. 602 571 861,
507 142 755
724 016 319


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.