Dwie nowe perły w kolekcji biblioteki

Dwie nowe perły w kolekcji biblioteki

OBORNIKI. W ostatnim czasie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach wzbogaciła się o dwie pozycje związane z dwoma osobami – wieszczem Adamem Mickiewiczem oraz patronem biblioteki Antonim Małeckim.

W tym drugim przypadku jest to pierwszy poprawiony rocznik orędownika naukowego, wydawanego w Poznaniu. Jest to rocznik trzeci pochodzący z roku 1842, w którym w numerach 30 i 31 znajduje się sześciostronicowy artykuł pod tytułem „O życiu i pismach Mickiewicza”.

Po tekstach wydawanych w roku 1842 w języku angielskim, jest to pierwsza praca wykonana w języku polskim, a poświęcona Adamowi Mickiewiczowi. Ciekawostką jest to, że tajemniczy autor „Paweł”, to nikt inny, jak urodzony w Objezierzu Antoni Małecki, który jak możemy przypuszczać, jako 10-letni chłopiec mógł spotkać Adama Mickiewicza podczas pobytu wieszcza w jego miejscowości, Objezierzu.

Innym przypuszczeniem jest powierzenie w roku 1831 małemu Antoniemu jakichś informacji, które ten później opublikował i wykorzystał, wzbogacając naszą wiedzę o wieszczu Adamie. Jest tam też informacja o bracie Adama Franciszku. Antoni Małecki zdobył karteczkę Mickiewicza do brata.

Innego rodzaju perełką w zbiorach obornickiej biblioteki jest wyjątkowy egzemplarz „Pana Tadeusza”. Egzemplarz ten podchodzi z roku 1894. Opowiada o nim dyrektor biblioteki publicznej Mateusz Klepka: „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, to nie to pierwsze wydanie, ale jedno z pierwszych wydań.

Co w nim ciekawego? Ozdobna tłoczona okładka. Na wyjątkowym w zbiorach biblioteki egzemplarzu znajduje się dedykacja z 14 czerwca 1894 roku i wielkie zaskoczenie do kogo? To ukochana wnuczka siostry żony Antoniego Małeckiego, nosząca nazwisko Kościelska. Sam Małecki był bezdzietny i własnych wnuków nie miał.

Uzyskane przez bibliotekę materiały są częścią przygotowań do obchodów 100-lecia urodzin Antoniego Małeckiego, które przypadają na rok przyszły.

Podobne artykuły