Dwa razy kanalizacja i raz droga. W Rogoźnie spór o pieniądze na wsie PGR-owskie

Dwa razy kanalizacja i raz droga. W Rogoźnie spór o pieniądze na wsie PGR-owskie

GMINA ROGOŹNO. Gdy rząd powołał Krajowy Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których były kiedyś PGR-y radni gminy Rogoźno wybierali trzy z 10 propozycji złożonych przez burmistrza do owego Funduszu.

Roman Szuberski świadom, że łatwiej otrzymać pieniądze na inwestycje mniejsze i proekologiczne zaproponował budowę sieci kanalizacyjnych. Pamiętał też o chodnikach i drogach.

Inwestycje mogły być wykonane jedynie w tych wsiach, gdzie działały pegeery.

Wśród nich był chodnik przy drodze do Karolewa na odcinku do sali wiejskiej za ok 200 tys, chodnik przy drodze od świetlicy w Gościejewie ok 100 tys. złotych, budowa zbiorczej kanalizacji w Studzieńcu za około pół mln, droga gminna w Gościejewie za ok 900 tys. złotych, przebudowa drogi w miejscowości Ruda za ok. 100 tys. lub drogi gminnej w Gościejewie w kierunku Kaziopola, za ok 100 tys. Oświetlenie przy drodze w Gościejewie za kwotę ok. 50 tysięcy złotych czy budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej w Owieczkach, za ok 500 złotych.

Nabór wniosków o wsparcie tych inwestycji ruszył już stosunkowo dawno i trzeba do 12 lutego złożyć ostateczne propozycje.

Te mają trafić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) by ten potwierdził, czy były tam PGRy. Siedem dni później zaopiniowany wniosek ma trafić do Funduszu.

Na czele listy zadań preferowanych są sieci sanitarne, lub kanalizacje zbiorcze. W tym przypadku można liczyć na wsparcie warte od 50 tys. do 3 mln złotych.

W tej sytuacji radny Henryk Janus kwalifikował jedynie drogi oceniając, która ważniejsza a która mniej. Radny Nikodem prosił by się powstrzymać od takich ocen, bo to dzielenie skóry na żywym niedźwiedziu, gdyż jeszcze nie wiadomo ile państwo da i komu.

Henryk Janus był stanowczo przeciwko wszelkim kanalizacjom, uważając, że te prace wykonać winna spółka Aquabellis za własne środki, przeciwnego zdania był burmistrz Roman Szuberski wyjaśniając, że: Spółka ma wiele zadań i więcej nie jest w stanie ich sfinansować z własnych środków.

Radny Paweł Wojciechowski kwestionował dla odmiany budowę oświetlenia uważając, że to zadanie można wykonać za własne pieniądze gminy. On też był przeciw kanalizacjom sanitarnym spychając je na marki spółki. Zaproponował przebudowę drogi w Cieślach od szosy wojewódzkiej do granicy gminy, bo – Lepsza niż ta w Rudzie, a w Cieślach mieszkańcy czekają.

Roman Szuberski wyliczył: Zastanawialiśmy się i nad tym zadaniem, ale gmina może dostać tylko na tę drogę i nic więcej. Cały kraj może liczyć na 250 mln a ta droga to 1/5 tego na co może liczyć całe województwo. Ponadto ta droga w części jest budową a części przebudową.

Łukasz Zaranek dodał: Ta droga doskonale wpisuje się w fundusz budowy dróg samorządowy, a ponadto w Cieślach był zakład rolny a nie było tam PGR, więc branie pod uwagę tej wsi, nie ma sensu.

Tu okazało się, że radni nie bardzo pamiętają czasy PGR-ów, gdzie były zakłady rolne, gdzie stacje hodowli, a gdzie dawne folwarki.

Ostatecznie przewodniczący rady zaproponował głosowanie wszystkich propozycją by wybrać trzy z największym poparciem.

Tym sposobem przebudowa chodnika przy drodze 272514P do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościejewo uzyskała zerowe poparcie, podobnie jak budowa oświetlenia przy drodze 272514P i budowa oświetlenia przy drodze z Gościejewa w kierunku Kaziopola.

Budowę systemu zbiorczej kanalizacji w miejscowości Owieczki poparło dwóch radnych, przebudowę i budowa drogi w Cieślach do granicy gminy jedynie czwórka radnych.

Pięciu radnych głosowało za przebudową 700 metrowego odcinka drogi nr 272553P w Gościejewie.

Największe poparcie miały: zbiorcza kanalizacja sanitarna w miejscowości Słomowo (10 głosów poparcia), system zbiorczej kanalizacji w miejscowości Studzieniec (10 głosów za) oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda, która uzyskała poparcie dziewięciu radnych.

Zgłoszenie tych trzech inwestycji nie daje gwarancji wsparcia finansowego ale daje nadzieje mieszkańcom wymienionych wsi na poprawę ich bytu.

Podobne artykuły