Dużo potrzeb, mało pieniędzy

POWIAT OBORNICKI. Starostwo Powiatowe od pewnego czasu stara się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego budynek po szkole specjalnej przy szpitalu w Miłowodach, z zamiarem przeniesienia doń Zespołu Szkół z Bogdanowa. Wszystko wskazuje na to, że zamiar się powiedzie. Marszałek wystosował już pismo, w którym nakazuje dyrektorowi szpitala przekazać budynek szkolny i to na dodatek bezpłatnie. To ostatnie słowo jest szczególnie ważne, bowiem fatalnie zarządzany powiat jest tak biedny, że nie byłby w stanie ponosić opłat czynszowych.

Z kwoty 746 tyś zł nadwyżki budżetowej, na szkolnictwo zostanie przeznaczona niemal jej połowa. Jednak 350 tyś zł, jakie Rada Powiatu a zamiar przekazać oświacie ponadgimnazjalnej, nie wystarczy nawet na pokrycie jej najpilniejszych potrzeb, szacowanych obecnie najskromniej na 373 tysięcy.

Wśród zadań szczególnie pilnych jest docieplenie budynku Zespołu Szkół im H. Cegielskiego w Rogoźnie i budowa sali sportowej przy Zespole Szkół im Kutrzeby w Obornikach. O ile na tę pierwszą inwestycję pieniądze chce pożyczyć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to z drugą inwestycją trzeba czekać na drugie rozdanie marszałkowskiej puli środków przeznaczonych na rozwój terytorialny. Kiedy to nastąpi tego nikt nie wie. Obecnie trwa ogromne zawirowanie wokół osoby dzielącego, oskarżanego o to, że dzielił po uważaniu głównie swoim.

Jeżeli marszałkowi uda oczyścić się z zarzutów i pogodzić z Regionalnym Komitetem Sterującym to być może powiat obornicki doczeka się drugiego rozdania i uzyska środki na halę sportową. Szkoda byłoby stracić szansę zwłaszcza wobec rekordowo szybkiego przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia tej potrzebnej inwestycji. Na szczęście nie potrzeba będzie wiele wydać na adaptację miłowodzkiej szkoły specjalnej, bowiem budynek szkolny jest w dobrej kondycji technicznej. Pieniądze, które można by przeznaczyć na doposażenie tej lub innej placówki oświatowej zostały niestety niefrasobliwie wydane na utrzymanie rzeszy nauczycieli w szkole której nie ma.

Podobne artykuły