Drogi ważniejsze od działek

Drogi ważniejsze od działek

OBORNIKI. W budżecie gminy na rok obecny zapisana została kwota 50 tys. zł na rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Władze gminy co roku wspierają oba Ogrody środkami na potrzebne inwestycje, jednak radni nie godzą się na rozszerzanie samych ogrodów o nowe grunty. Są zdania, że działkowicze powinni sami finansować swoje hobby, nie sięgając przy tym do kieszeni podatników.

Zauważywszy w budżecie zapisaną na rozwój działek kwotę 50 tysięcy, zdecydowali przenieść te pieniądze na zadania związane z remontami dróg gminnych.

Podobne artykuły