Droga z Obornik do Uścikowa 
gotowa do użytku

Droga z Obornik do Uścikowa 
gotowa do użytku

GMINA OBORNIKI. Została oddana do użytku po przebudowie droga powiatowa wiodąca z Obornik do Uścikowa.

Początek drogi to skrzyżowanie z ulica Szamotulską. Jej koniec to skrzyżowane z drogą wojewódzką z Obornik do Szamotuł, na wysokości świetlicy wiejskiej w Uścikowie.

Wartość tej inwestycji to kwota 3863410 zł. Na przebudowę drogi powiat obornicki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2834473 zł.

Do tego gmina Oborniki dołożyła 537500 zł, więc z budżetu powiatu zostało wyasygnowanych „jedynie” 491458 złotych.

Za te pieniądze została wyrównana nawierzchni jezdni oraz częściowo poszerzona do 5,5 m.

Wybudowany został chodnika, całość odwodniono, odprowadzając wody opadowe głębokim, utwardzonym rowem. Dla bezpieczeństwa pieszych rów oddzielono od chodnika barierkami, a przydrożną skarpę zabezpieczono ścianami oporowymi.

Na wysokości Uścikowa została wybudowana bezpieczna zatoka autobusowa, a do poszczególnych posesji wykonano zjazdy.

W dniu przekazania inwestycji do użytku starosta Zofia Kotecka powiedziała: To kolejna inwestycja, której realizacja nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy powiatu z naszymi gminami. Tym razem wspólnie z gminą Oborniki, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Funduszu Dróg Samorządowych, wyremontowaliśmy odcinek z Obornik do Uścikowa. W planach są kolejne etapy przebudowy tej drogi, tym razem przez Wymysłowo do Objezierza.

Została przecięta symboliczna wstęga, a dokonali tego wraz ze starostą Zofią Kotecką i burmistrzem Tomaszem Szramą, wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski, członek zarządu powiatu Andrzej Ilski oraz inni samorządowcy i politycy, a także urzędnicy nadzorujący wykonywane prace.

Wspomniany przez starostę odcinek drogi przez Wymysłowo do Objezierza nie ma na razie gwarancji finansowania. Kolejnym do przebudowy będzie najprawdopodobniej więc odcinek drogi powiatowej z Objezierza do Wargowa, który dofinansowanie w wysokości ponad 14 milionów otrzymał i formalnie czeka już tylko na podpis premiera.

Podobne artykuły