Dotacje powiatu na ważne cele

Dotacje powiatu na ważne cele

POWIAT OBORNICKI. Zarząd powiatu obornickiego podjął uchwały dotyczące przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją przez nie zadań publicznych w 2021 roku.

W ramach powiatowych dotacji zostanie zrealizowanych 25 projektów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a szczególnie wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dzięki powiatowej dotacji zostaną zorganizowane takie wydarzenia jak: Obornickie Katarzynki, koncert Stowarzyszenia „Przyjaciel” i zespołu „Tacy Sami”, świąteczne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, rajd nordic walking, spływ galarami, obozy sportowe i biwaki dla dzieci oraz młodzieży, regaty żeglarskie, integracyjna olimpiada sportowa czy turniej siatkówki plażowej.

Oprócz tego, dzięki środkom przekazanym przez powiat, zostaną wydane broszury dotyczące historii wsi Żerniki, zorganizowane spotkania dotyczące historii kolei, czy warsztaty fotograficzne.

Łączna kwota środków przekazanych organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji wyniosła w tym roku 51 500 zł.

Podobne artykuły