Dostosowanie hali do zasad bezpieczeństwa

Dostosowanie hali do zasad bezpieczeństwa

OBORNIKI. Już wkrótce ruszyć ma przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkół przy ul. Obrzyckiej 88.

Z ofert, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego, wybrana została firma FORMATIC z Lusowa.

Hala ma zostać dostosowana do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach prac przewidziano m.in. wydzielenie w hali strefy ZL, wymianę okien na nieotwieralne, wydzielenie strefy wentylatorni, rozdzielni głównej, kanału technicznego, wyposażenie pomieszczeń w drzwi z klamkami antypanicznymi cokolwiek to znaczy, zabezpieczenie drewnianych siedzisk na widowni i wymianę grzejników.

Wykonany ma zostać także system sygnalizacji pożaru z monitoringiem pożarowym, zainstalowane hydranty oraz zamontowane oświetlenie ewakuacyjne.

Koszt prac wyniesie prawie 700 tys. zł.

Podobne artykuły