Dodatkowe pieniądze dla szkół

Dodatkowe pieniądze dla szkół

GMINA OBORNIKI. Ministerstwo Edukacji przekazało szkołom pieniądze na program „Laboratorium Przyszłości”. Środki te mają unowocześnić placówki oświatowe warsztatowo i doposażyć je w sprzęt.

W puli są też pieniądze dla szkół obornickich. Szkoły otrzymały: Szkoła Podstawowa w Kiszewie 30 tysięcy, Szkoła Podstawowa nr 2 – 305 tysięcy, Szkoła Podstawowa Rożnowo 81,600, Szkoła Podstawowa Objezierze oraz Maniewo i Chrustowo po 60 tysięcy, Szkoła Podstawowa nr 4 – 215,700 Szkoła Podstawowa nr 3 kwotę 157.200 i Szkoła Podstawowa Sycyn 30 tysięcy.

Jak wyjaśnił kierujący szkolnymi finansami Krzysztof Hetmański część tych środków szkoły muszą wydać na sprzęt wcześniej określony, który musi być zakupiony, a część na to co szkoła sama określi i potrzebuje.

W tym pierwszym pakiecie maja być kupowane drukarki 3D, mikroprocesory i sprzęt do nagrywania, a w drugiej puli na przykład, sprzęt do gastronomii, jeżeli dzieci będą się uczyć gotować, ale też mogą to być narzędzie stolarskie, tam gdzie się będą uczyły stolarki czy urządzenia cyfrowe przydatne w szkole. Znając ceny tych rzeczy, szału raczej nie będzie, ale wiele szkół się nieco doposaży.

O kierunkach zakupów i wszelkich wydatkach zadecyduje rada pedagogiczna, bo któż zna lepiej potrzeby.

Podobne artykuły