Dodatkowe pieniądze dla gminy Rogoźno

Dodatkowe pieniądze dla gminy Rogoźno

ROGOŹNO. W środę burmistrz Roman Szuberski podpisał z wicemarszałkiem województwa Krzysztofem Grabowskim dwie korzystne dla gminy umowy.

Pierwsza z nich, warta 132 750 złotych dotyczyła dofinansowania budowy drogi w Budziszewku w ramach dofinansowania budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Druga umowa została podpisana na kwotę 18 000 i jest to dotacja celowa na zakup sadzonek drzew miododajnych (o sadzeniu takich drzew informujemy w innym miejscu).

Przy podpisaniu umów uczestniczyli również poseł Krzysztof Paszyk i wiceprzewodniczący sejmiku Jarosław Maciejewski.

Podobne artykuły