Dla Dąbrówki Leśnej

Dla Dąbrówki Leśnej

DĄBRÓWKA LEŚNA. Piknik dla bezpieczeństwa w Dąbrówce Leśnej otrzyma wsparcie finansowe ze strony samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

Piknik dla bezpieczeństwa, to jedynie formalna nazwa większego przedsięwzięcia.

Jest nim potrzeba utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej. Umowę, opiewającą na 50 tys. zł dotacji, przyznanej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w piątek 9 lipca z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim podpisał burmistrz Tomasz Szrama.

Owe 50 tysięcy, to kolejna transza szerokiego planu, któremu sekunduje radna Małgorzata Witek. W ubiegłym roku udało się z tego samego źródła pozyskać 20 tysięcy złotych, za które został urządzony plac zabaw dla dzieci. W tym roku we wsi pojawi się utwardzony plac przy świetlicy, na którym odbędzie się wspomniany wyżej piknik dla bezpieczeństwa. Piknik to impreza jednorazowa, plac pozostanie na długie lata.

Małgorzata Witek nie zwalnia i już planuje następne przedsięwzięcia. Obecny przy przekazaniu wsparcia dla Dąbrówki Leśnej wiceprzewodniczący sejmiku Jarosław Maciejewski trafnie zauważył: Często młodzi ludzie biorą sprawy w swoje ręce i powstają rzeczy ważne, na które nie ważyli się starsi. Cieszy mnie to, że od wielu lat kwota na wsparcie takich inicjatyw wciąż rośnie. Będący obok poseł Krzysztof Paszyk dodał: Od lat sekunduję inicjatywom wspierania polskich wsi. Przybywa takich wsi, które ze wsparcia korzystają, zwiększa się też kwota wsparcia.

Podobne artykuły