Decyzja w sprawie Stobnicy do 30 października

Decyzja w sprawie Stobnicy do 30 października

POWIAT OBORNICKI. Jak poinformował rzecznik wojewody wielkopolskiego, decyzja w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu w Stobnicy zapadnie do 30 października.

Wojewoda wielkopolski przedłużył postępowanie administracyjne z uwagi na konieczność dalszej analizy materiału dowodowego oraz skomplikowany charakter sprawy.

Na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku – decyzja zostanie wydana do końca października – powiedział Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podobne artykuły