Dawcy krwi razem w dniu swojego święta i jubileuszu

Dawcy krwi razem w dniu swojego święta i jubileuszu

OBORNIKI. W miniony piątek spotkali się jak co roku honorowi dawcy krwi. Okazją były Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tak się złożyło, że w tym roku obchodzone jest 50-lecie ustanowienia tego święta. Dzisiaj truizmem byłoby przypominanie, że krew jest darem bezcennym, najlepszym, jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi, bo o tym już wiedzą wszyscy. Wszyscy też wiedzą, że krew jest lekiem, jakiego nie mogą wyprodukować żadna maszyna, klinika ni koncern farmaceutyczny. Można go uzyskać jedynie od człowieka.

Tacy właśnie ludzie, którzy krew oddają lub organizują krwiodawstwo, albo je czynne wspierają zebrało się w piątkowy wieczór wielu.

Wszystkich pięknie powitali Urszula Bak, wieloletni prezes lokalnego PCK oraz zasiadający w zarządzie Jan Molski.

Przybyła starosta Zofia Kotecka oraz burmistrz Tomasz Szrama, którym serdecznie dziękowano za wsparcie osobowe, finansowe i gotowość do niesienia wszelkiej pomocy w akcjach krwiodawstwa.
Obecna była dyrektor Małgorzata Ludzkowska, która potwierdziła, że bez ofiarowanej krwi szpital nie mógłby sobie poradzić. Przybyli radni powiatu – Piotr Desperak dawca krwi od wielu, wielu lat i Michał Bogacz, który jest za namową tego pierwszego dawca krwi od roku.

Obok obu panów usiadła Dominika Białachowska, należąca do tych osób, którzy krwi bliźnim nigdy nie żałują.

Obok nich zajął miejsce człowiek legenda, dawca krwi przez wielkie „K” Krzysztof Ostrowski z Rogoźna, były policjant, sędzia piłkarski, wiceburmistrz, a obecnie prezes Rogozińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, społecznik i człowiek czynu, który oddał już … 55 litrów krwi.

O tym jak to dużo, świadczy najlepiej fakt, że aby zostać złotym krwiodawcą trzeba oddać 18 litrów krwi (u pań 15), więc pan Krzysztof zasłużył już nie na jedną, ale na trzy takie złote odznaki i ogromny szacunek.
Wśród zebranych nie mogło zabraknąć Piotra Cyruliczka, oddanego sprawie krwiodawcę reprezentującego sądownictwo czy Katarzyny Erenc-Szpek radnej gminy Rogoźno. Była też wieloosobowa delegacja z Niemiec reprezentująca RK, od 15 już niemal lat współpracująca z obornickim Czerwonym Krzyżem oraz samorządami całego powiatu, której towarzyszył niezastąpiony w tym dziele Adam Maliński.

Prezes Urszula Bak w mądrych i ważnych słowach powiedziała: Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym.
Kiedy rozpoczynaliśmy działalność promocyjną HDK w 1958 roku, krew oddawana przez dawców honorowych stanowiła zaledwie 2% ogólnie pobranej, dzisiaj stanowi ponad 90 %. Zasada honorowego krwiodawstwa przejawia się tym, iż krwiodawcy oddają krew i jej składniki dobrowolnie i bezpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi. Zasada ta jest realizacją ogólnoświatowej tendencji i kierunku, w którym podążyło krwiodawstwo, w celu podniesienia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi. Z tego względu, część działań w zakresie krwiodawstwa, podejmowanych przez organy państwowe, w tym Ministra Zdrowia oraz jednostki jemu podległe, jak również przez władze samorządowe oraz inne podmioty, skupia się na propagowaniu idei honorowego dawstwa krwi oraz podkreślaniu i wskazywaniu, iż nadal jedynym źródłem krwi i jej składników jest inny człowiek. Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w krew i jej składniki nie byłoby możliwe, gdyby nie dobra wola, altruizm, chęć niesienia pomocy innym oraz poświęcenie około 600 tys. ludzi. Tylu bowiem rocznie w Polsce mamy dawców wielokrotnych jak też pierwszorazowych.

Pani prezes zapoznała zebranych dość licznie statystyką, a z liczb wynikało ilu jest dawców, ile krwi oddali, w ilu akcjach brali udział. Choć niemal wszystko te liczby mogły radować, to były też liczby dość, a nawet bardzo smutne.

W poszczególnych gminach oddano podczas 10 akcji krwiodawstwa zaledwie: Oborniki: 40,700 ml, Rogoźno: 33,120 ml, Ryczywół: 15,770 mł. Razem to niespełna 90 litrów, podczas gdy innymi laty były to ilości wielokrotnie wyższe. Powodem jest oczywiście pandemia a nie spadek ofiarności, bo w naszym społeczeństwie krwiodawcy, to ludzie, którzy regularnie i ofiarnie oddają krew niosąc bezinteresownie ratunek potrzebującym.

Urszula Bak powiedziała też: Krwiodawstwo jest szczególnie ważne obecnie, kiedy jako państwo jesteśmy zobowiązani do ratowania zdrowia i życia polskim obywatelom, ale także obywatelom Ukrainy, którzy w naszym kraju znaleźli schronienie przed wojną. Na koniec rzekła, że: Do końca roku odbędą się jeszcze dwie akcje, obie w grudniu – w Rogoźnie i w Obornikach. Mam nadzieję, że frekwencja na tych akcjach będzie co najmniej na tym samym poziomie, co w minionych latach i pozwoli uzyskać kolejne litry krwi.
Jan Molski dodał: Pragnę tu podkreślić, że te osiągnięte wyniki nie są wyłączną zasługą krwiodawców zrzeszonych w Klubach HDK przy PCK. Mamy również bardzo liczną grupę krwiodawców niezrzeszonych. Ogromny udział w tym ma także młodzież szkolna, członkowie Szkolnych Kół PCK oraz niezrzeszeni. Młodzieży, opiekunom szkolnych Kół PCK oraz dyrektorom serdecznie dziękuję za dotychczasową dobrą współpracę.

Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” przyznaną w dowód uznania za najpiękniejszy humanitarny dar, za bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi I stopnia otrzymali Monika Paterka, Tomasz Gartner i Błażej Matelski. Odznakę II stopnia odebrał Mikołaj Nożewnik, a odznakę III stopnia Anna Kruger. Dyplomy za wspieranie działalności PCK i krwiodawstwa przy oklaskach otrzymali starosta Zofia Kotecka i burmistrz Tomasz Szrama oraz nieobecny podczas spotkania burmistrz Roman Szuberski Dyplomy za działalność na rzecz umacniania współpracy między PCK a DRK odebrała delegacja DRK Lüchow-Dannenberg.

Były kwiaty, brawa, podziękowania i wspólne zdjęcia. Była radość, słowa uznania i krótkie oświadczenia. Zofia Kotecka celnie zauważyła: Siedzą tu dawcy krwi, którym z serca dziękuję, ale są tu też organizatorzy i działacze, którym dziękuję nie mniej serdecznie. Następnie, zwracając się w stronę Małgorzaty Ludzkowskiej dodała: Pani dyrektor wie najlepiej, jak ważna jest krew, bez której jej placówka nie mogłaby normalnie funkcjonować.

Tomasz Szrama złożył wszystkim krwiodawcom i działaczom serdeczne podziękowania życząc, aby przyszły rok w niczym nie przypominał mijającego, a był od niego zdecydowanie lepszy, bezpieczniejszy i zdrowszy. Na koniec zwierzył się, iż widział na własne oczy, jak młoda osoba uległa wypadkowi i wie, że żyje ona dzięki ofiarowanej jej krwi.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Szczenięta 
owczarka niemieckiego
Informacje pod numerem telefonu
509 400 305

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m,
pełne media, 
ul. Owocowa Oborniki
tel. 602 571 861,
507 142 755
724 016 319


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.