Danuta Pilarska przewodniczącą komisji alkoholowej

Danuta Pilarska przewodniczącą komisji alkoholowej

OBORNIKI. Burmistrz Szrama powierzył Danucie Pilarskiej funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osobom mającym kontakt z GKRPA pani Danuty przedstawiać nie trzeba. Pozostałym przypominamy, że to ona budowała w Obornikach ruch społeczny do przeciwdziałania alkoholizmowi.

Jeszcze w roku 1995 została z ramienia sądu w Obornikach formalnie powołana, jako zawodowy kurator rodzinny, wchodząc w skład pierwszej komisji społecznej do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Przez 8 lat (1995-2002) była radną miejską w Obornikach.

W roku 1998 została mianowana pierwszym w gminie pracownikiem w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie obsługiwała punkt pierwszego kontaktu.

Przez cały czas uzupełniała i wzbogacała swą wiedzę zawodową. W 1999 roku ukończyła studium pomocy psychologicznej w Warszawie przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego a w roku 2001 roku ukończyła Studium Instruktorów Terapii Uzależnień w Łodzi. Była współorganizatorem i opiekunem świetlic socjoterapeutycznych, pełniąc też funkcję pełnomocnika zarządu, a następnie pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień.

Na pewien czas ważne względy rodzinne kazały jej na przerwanie działalności, jednak od 26 lutego 2020 roku jest ponownie członkiem GKRPA i pełniła w niej funkcję zastępcy przewodniczącego.

Wreszcie burmistrz Szrama podjął decyzję i przekazanie jej ponownie funkcję przewodniczącej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Ona sama skomentowała to słowami: Jestem wdzięczna, że mogę realizować pomysły, które służą pomocą potrzebującym jej bardzo. Moje życie zawodowe i działalność społeczna zawsze były związane z pomocą, a moim pragnieniem jest kontynuacja tej działalności.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.