Czy połączyć kluby sportowe gminy Ryczywół?

RYCZYWÓŁ.. Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto dyskusję nad funkcjonowaniem klubów sportowych. Przed dwoma laty rozważano projekt, w ramach którego miejscowe kluby (GKS Orkan i LKS Lipa) należałoby połączyć, tak aby powstał jeden profesjonalny klub sportowy z prawdziwego zdarzenia. Klub ten miałby zapewne grać na poziomie A klasy lub okręgówki.

Do tematu powróciła radna Kozakiewicz, która stwierdziła, że jeżeli powstałby jeden klub, to zapewne członkami jego byliby jedynie mieszkańcy Ryczywołu, bo lipczanie nie dojeżdżali by do stolicy gminy na treningi i mecze. Radna uzmysłowiła również swoim samorządowym kolegom i koleżankom, że sportowcy z Lipy, wspomagają ludowe imprezy i mimo tak, niewielkiego wkładu jaki im gmina oferuje (3 tys. zł) mają zamiar istnieć, a co za tym idzie grać.

Wójt Gacek, stwierdził, że LKS Lipa jest klubem, który powstał z własnej inicjatywy (mieszkańców Lipy), a gmina może jedynie ze swojej strony jego wspomóc, na tyle, ile ją stać. Gacek dodał, że utworzenie profesjonalnej drużyny sportowej, kosztowałoby znacznie więcej niż 3 tysiące złotych, przekazywane dotychczas na działalność lipskiego klubu. Radny Stróżyk, poparł wypowiedź wójta, stwierdzając że jeden profesjonalny klub kosztowałby tyle, co pięć mniejszych grających w B klasie.

Za utworzeniem jednego klubu był radny Gronowski, do którego widocznie nie dotarło, że gminy nie stać na tak duży wydatek. Wcześniej Gronowski sugerował prezesowi LKS Lipa możliwość gry w A klasie, podobnie jak to ma miejsce w pobliskim Połajewie. Pan Grządzielewski uzmysłowił Gronowskiemu, że nie zna realiów jakie gwarantują funkcjonowanie w wyższej klasie. Bowiem na grę w A klasie potrzeba minimum 15 tysięcy złotych, a Lipa ma gwarantowane 3 tysiące.

Przysłuchujący się powyższej wymianie zdań radny Godawa zaproponował, aby w większych miejscowościach na terenie gminy Ryczywół powstały placyki do kopania w piłkę, ponieważ wiosną młodzież spędza dużo wolnego czasu na powietrzu. Niestety, w rodzinnych Wiardunkach, gdzie radny mieszka istnieje boisko, lecz nie jest wykorzystywane.

Wiecwójt Molski zapowiedział radnemu Godawie, że jeżeli w Wiardunkach powstanie grupa młodzieży, która będzie chciała grać w piłkę, to w sezonie jesienno-zimowym może korzystać z hali sportowej w Ryczywole. Do tej pory, na tej zasadzie grają grupy z Lipy i Ryczywołu.

Na zakończenie radny Szymkowiak zaproponował, aby osoby społecznie pracującym w klubach sportowych na terenie gminy nagrodzić, celem docenienia ich wkładu i zaangażowania.

Podobne artykuły